Xã hội hoá mạnh trên lĩnh vực y tế và giáo dục

0

xa hoi hoa manh trong linh vuc y te va giao duc
Toàn cảnh họp báo công bố kết quả “Tổng điều tra kinh tế năm 2017”

Theo điều tra của Tổng Cục thống kê, tại thời điểm 1/7/2017 y tế khối hành chính sự nghiệp có gần 13,7 nghìn cơ sở, không tăng so với năm 2012. Lao động có 420,3 nghìn người, tăng 19,5% so với năm 2012. Tuy số cơ sở y tế không tăng, nhưng đội ngũ bác sỹ, nhân viên y tế của các cơ sở công lập tăng 19,3% so với năm 2012 đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Trong 5 năm qua, các doanh nghiệp đã đầu tư khá nhiều vào hoạt động y tế với tổng số 1.523 cơ sở khám chữa bệnh, chẩn đoán và dịch vụ y tế khác, tăng 74% so với năm 2012. Chưa kể các cơ sở cá thể hoạt động khám chữa bệnh có quy mô nhỏ, tổng số cơ sở khám chữa bệnh thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp là 15,2 nghìn cơ sở, tăng 3,6%, trong đó có 1.131 bệnh viện, tăng 6%.

Cũng diễn ra mạnh về chủ trương xã hội hoá, ông Nguyễn Bích Lâm cho biết, tại thời điểm 1/7/2017 có 46 nghìn cơ sở giáo dục khối hành chính sự nghiệp, tăng 2,9% so với năm 2012; Có 1,8 triệu lao động, tăng 12,3% so với năm 2012. Cơ sở giáo dục và đào tạo là đơn vị sự nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất với 62,5% cơ sở và thu hút gần 70% lao động khu vực sự nghiệp.

Tương tự hoạt động y tế, những năm gần đây các doanh nghiệp cũng đầu tư mạnh vào hoạt động giáo dục và đào tạo với 5,1 nghìn cơ sở, tăng 81%. Chưa kể khu vực cá thể, tổng số cơ sở giáo dục thuộc khối doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp là 51,1 nghìn và thu hút 1,86 triệu lao động, tăng tương ứng là 7,6% và 14% so với năm 2012.

xa hoi hoa manh trong linh vuc y te va giao duc
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm thông báo kết quả “Tổng điều tra kinh tế năm 2017”

Một số liệu khác được Tổng cục Thống kê công bố, đó là ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp tiếp tục tăng nhưng cung cấp dịch vụ công trực tuyến còn ở mức độ thấp.

Theo đó, tính đến thời điểm 1/7/2017 số lượng đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp có sử dụng máy tính tăng từ 9,9% năm 2012 lên 15,6% năm 2017, số cơ sở có kết nối Internet tăng từ 8,7% lên 41,4%, số đơn vị có website tăng từ 1,1% lên 2,7%.

Số doanh nghiệp có kết nối Internet tăng lên đáng kể, tăng 5,1% điểm phần trăm so với 2012, với 86,2% doanh nghiệp có máy tính và 85,1% doanh nghiệp có kết nối Internet trong tổng số doanh nghiệp.

So với năm 2012, số lượng đơn vị hành chính, sự nghiệp có sử dụng máy tính tăng từ 89% lên 98%, sử dụng Internet đạt 95%. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Bích Lâm, mục đích sử dụng Internet còn khá đơn giản, chủ yếu để gửi và nhận thư điện tử, tìm kiếm thông tin, học tập nghiên cứu, trong khi tỷ lệ cơ sở sử dụng máy tính và Internet để điều hành tác nghiệp chỉ đạt 36%, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 12,6%.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết: “Xét theo mức độ cung cấp hoàn chỉnh dịch vụ công trực tuyến qua Internet, chỉ có 1,2% tổng số cơ sở ở mức độ 4, trong đó số cơ quan Trung ương đạt mức độ 4 chiếm 12,8% tổng số cơ quan Trung ương”.

Nguyễn Hoan

Leave A Reply

Your email address will not be published.