Video: Sự cố của Stalin trong lễ duyệt binh lịch sử 7/11/1941

0

Nguồn: Youtube

Khi Stalin đọc lời hiệu triệu nhân dân Xô Viết đứng lên bảo vệ Tổ quốc trước sự xâm lăng của phát xít Đức, kíp quay phim đã không đến kịp ghi lại cảnh này. Vì thế, người ta phải bố trí Stalin đọc lại lời hiệu triệu tại Hội trường lớn ở Điện Kremli.

Do ghi trong phòng ấm, hơi thở phả ra không đóng băng trắng xóa như khi ở ngoài trời nên cảnh quay này đã bị nghi ngờ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không phát hiện ra chi tiết thú vị này.

>>> Đọc thêm: Mátxcơva tái diễn cuộc diễu binh huyền thoại 76 năm trước ở Quảng trường Đỏ

Leave A Reply

Your email address will not be published.