Video: Người phụ nữ tự nhận 'xuyên không' đến năm 6.000, mang hẳn cây lạ về làm chứng

0

Video: Người phụ nữ tự nhận 'xuyên không' đến năm 6.000, mang hẳn cây lạ về làm chứng Người phụ nữ Phần Lan tự nhận đã du hành đến tương lai, cụ thể là vào năm 6.000, cách hiện tại 4.000 năm và mang hẳn một cái cây kỳ lạ về làm bằng chứng.

Leave A Reply

Your email address will not be published.