Từ tháng 12.2018, quy định bảo hiểm y tế có điểm mới gì? | Lao Động Online | LAODONG.VN

2

Nghị định 146/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1.12.2018, thay thế Nghị định 105/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế sẽ có một số điểm mới.

Ông Phan Văn Toàn – Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) cho biết, Nghị định mới bổ sung, quy định nhiều vấn đề liên quan quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT) như bổ sung một số đối tượng tham gia BHYT; Quy định tham gia theo hộ gia đình; Bỏ quy định giao quỹ khám, chữa bệnh cho cơ sở khám chữa bệnh (kể cả trạm y tế xã) thay vào đó là giao tổng mức thanh toán; sửa đổi, bổ sung một số quy định cụ thể về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; Quy định cụ thể hơn về Hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế…

Trường hợp người có thẻ BHYT đang điều trị nội trú nhưng thẻ hết hạn sử dụng thì được thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng cho đến khi ra viện, nhưng tối đa không quá 15 ngày kể từ khi thẻ hết hạn. Cơ quan BHXH có trách nhiệm thực hiện việc cấp hoặc gia hạn thẻ cho người bệnh trong thời gian đang điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh.

Ngoài ra, Nghị định mới có quy định việc liên quan đến xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Theo đó, hiện nay cơ sở khám chữa bệnh nào thực hiện dịch vụ chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm thì được BHYT thanh toán, nhưng quy định này sẽ khó cho những nơi có thể điều trị được nhưng lại thiếu hoặc không đảm bảo kỹ thuật, máy móc, cơ sở vật chất để xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh (chụp XQuang, Pet CT, MRI…).

 
 Người tham gia BHYT sẽ được hưởng nhiều quyền lợi.

Nghị định 146 mới quy định bổ sung việc quỹ BHYT sẽ thanh toán trong trường hợp cơ sở khám chữa bệnh gửi mẫu bệnh phẩm, chuyển bệnh nhân đến cơ sở khác để thực hiện dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Ví dụ, các Viện Pasteur, Viện Vệ sinh dịch tễ không thực hiện điều trị nhưng có các máy móc hiện đại để xét nghiệm nhiều loại bệnh, quy định mới sẽ cho phép các viện khác gửi mẫu đến đây để xét nghiệm, sau đó gửi kết quả về viện đã gửi thì người bệnh vẫn được thanh toán BHYT.

Một  điểm mới của Nghị định 146 là sẽ không bắt buộc toàn bộ thành viên hộ gia đình phải tham gia BHYT cùng một thời điểm; thực hiện giảm trừ mức đóng khi thành viên thứ 2 tham gia trong năm tài chính. Quy định này thuận lợi cho người tham gia BHYT theo hộ gia đình, góp phần mở rộng đối tượng BHYT.

Đặc biệt, quy định về đi khám chữa bệnh không đúng tuyến trong nghị định cũng nêu rõ, với bệnh nhân đi khám chữa bệnh không đúng tuyến BHYT, dù được sơ sở nơi tiếp nhận chuyển tuyến đến cơ sở khám chữa bệnh khác, quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo như đi trái tuyến.

Riêng với các trường hợp cấp cứu đang điều trị nội trú được phát hiện bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh tình trạng bệnh diễn biến vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh… sẽ được BHYT thanh toán đầy đủ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.