Thu hồi giấy xác nhận công bố an toàn thực phẩm của Canada | Lao Động Online | LAODONG.VN

0

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành quyết định về việc thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố và Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty TNHH Dược phẩm Lạc Việt.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm thu hồi hiệu lực giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 21405/2017/ATTP-XNCB cấp ngày 4.7.2017 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Hepcure – SST do Công ty TNHH Dược phẩm Lạc Việt (236-238 đường Rạch Bà Lớn, ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM) công bố. Nhà sản xuất: Nutralab Canada Ltd., (980 Tapscott Road., Toronto, ON M1X 1C3, Canada).

Căn cứ theo công văn số 66/CV-LV/18 ngày 24.10.2018 của Công ty TNHH Dược phẩm Lạc Việt về việc nộp lại Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Công ty TNHH Dược phẩm Lạc Việt có trách nhiệm dừng lưu thông và thu hồi sản phẩm.

Leave A Reply

Your email address will not be published.