Quốc gia châu Á đầu tiên cân nhắc hợp pháp hóa sử dụng cần sa

0

Quốc gia châu Á đầu tiên cân nhắc hợp pháp hóa sử dụng cần sa Thái Lan cân nhắc việc hợp pháp hóa sử dụng cần sa với mục đích y tế, trong khi các nhà sản xuất nói cần sa ở Thái Lan “tuyệt vời nhất” mà rẻ hơn nhiều so với phương Tây.

Leave A Reply

Your email address will not be published.