Những căn cứ thực tế

0

Tính giá căn cứ thực tế các bệnh viện

Trước đó, trên báo chí có thông tin “có sự chênh lệch giá, có giá gấp 100 lần…” khi xây dựng giá dịch vụ y tế. Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế hoạch, Bộ Y tế, giải thích: Việc xây dựng giá các loại vật tư, hóa chất để tính giá dịch vụ y tế, Bộ Y tế đã căn cứ vào kết quả trúng thầu của các bệnh viện, cả Trung ương và địa phương, cả kết quả trúng thầu do đấu thầu tập trung của địa phương; so sánh giá trung bình với giá trúng thầu của các đơn vị, loại các giá trúng thầu cao hơn, thấp hơn trên 25%, chỉ giữ lại các giá trúng thầu cao hơn hoặc thấp hơn dưới 25% để tính mức giá trung bình, làm cơ sở tính chi phí và quyết định mức giá.

nhung can cu thuc te
Bệnh nhân BHYT xếp hàng lấy thuốc tại bệnh viện

Trước ý kiến cho rằng, định mức kinh tế – kỹ thuật để tính giá trong Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC và điều chỉnh giá tại Thông tư 15/2018/TT-BYT chưa sát với thực tế, chủ yếu được xây dựng dựa trên kết quả khảo sát của các bệnh viện tuyến trên, ông Liên khẳng định: Các định mức kinh tế – kỹ thuật đã được khảo sát, xây dựng, thẩm định và ban hành để tính giá tại Thông tư 37 và điều chỉnh một số giá dịch vụ y tế tại Thông tư 15 dựa trên kết quả khảo sát thực tế tại khoảng 30 bệnh viện, tổng hợp báo cáo của 4 bệnh viện hạng đặc biệt, 56 bệnh viện hạng I, 140 bệnh viện hạng II, hơn 250 bệnh viện hạng III. Như vậy, ý kiến cho rằng số liệu chỉ căn cứ vào các bệnh viện tuyến Trung ương là chưa chính xác.

Có 41 loại giá giường bệnh

Về giá khám bệnh, Bộ Y tế đã xây dựng 6 loại định mức kinh tế – kỹ thuật cho 6 hạng bệnh viện: hạng đặc biệt, hạng I, hạng II, hạng III, hạng IV và trạm y tế xã.

Với giá giường bệnh, đã xây dựng 41 loại định mức theo 5 hạng bệnh viện và trạm y tế xã. Trong mỗi hạng bệnh viện có 9 loại giường: giường điều trị tích cực, giường cấp cứu, giường nội khoa có 3 loại theo mức độ chăm sóc của các khoa; giường ngoại khoa có 4 loại theo mức độ nặng, nhẹ của các phẫu thuật.

Riêng các dịch vụ kỹ thuật, để khuyến khích các bệnh viện tuyến dưới thực hiện các dịch vụ để người dân có điều kiện tiếp cận, không phải lên tuyến trên mới được thực hiện (theo đúng tinh thần Nghị quyết 20 của Hội nghị Trung ương 6), Liên Bộ Y tế – Tài chính thống nhất mức giá của các bệnh viện như nhau.

Tuy nhiên, trong mỗi hạng bệnh viện có hàng trăm bệnh viện, Luật BHYT quy định Liên Bộ Y tế – Tài chính ban hành giá thống nhất theo hạng bệnh viện nên sẽ có bệnh viện có thực tế sử dụng thấp hơn hoặc cao hơn định mức bình quân chung.

Trước ý kiến cho rằng, hầu hết các bệnh viện đều có cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị cũ… là chưa chính xác. Ông Nguyễn Nam Liên cho biết, trong thời gian qua, Nhà nước đã đầu tư nâng cấp trên 550 bệnh viện tuyến huyện, gần 200 bệnh viện tuyến tỉnh; các bệnh viện đã huy động vốn, vay vốn đầu tư, cơ sở hạ tầng khang trang, chỉ còn một số ít bệnh viện huyện chưa được đầu tư.

Điều chỉnh giá 88 dịch vụ kỹ thuật

Theo ông Nguyễn Nam Liên: Bộ Y tế, Bộ Tài chính và BHXH Việt Nam đã khảo sát, tính toán chi phí thực tế và thống nhất nguyên tắc điều chỉnh giá của một số dịch vụ y tế, tập trung vào các dịch vụ có số lượng người sử dụng lớn. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BYT thay thế Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC, điều chỉnh, bổ sung giá của 88 dịch vụ kỹ thuật gồm:

Điều chỉnh giảm 70 dịch vụ, gồm: 6 giá khám bệnh (của 5 hạng bệnh viện và trạm y tế xã), bình quân giảm 17%; 34 giá ngày giường bệnh (của 5 hạng bệnh viện và các loại giường), bình quân giảm 6%; 30 dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm, bình quân giảm 24%.

Điều chỉnh tăng 9 dịch vụ, gồm: 7 giá ngày giường chủ yếu là giường hồi sức tích cực và giường hồi sức cấp cứu, bình quân tăng 5%; 2 dịch vụ xét nghiệm.

Bổ sung giá của 9 dịch vụ kỹ thuật: người bệnh sử dụng các dịch vụ này sẽ được BHXH thanh toán. Điều chỉnh 12 dịch vụ (chủ yếu là các dịch vụ chụp CT, nội soi) theo nguyên tắc không tính chi phí thuốc, vật tư tiêu hao đặc thù trong giá dịch vụ do thuốc và các loại vật tư này có nhiều loại và mỗi người bệnh sử dụng khác nhau. BHXH sẽ thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng và giá trúng thầu. Bổ sung và điều chỉnh ghi chú cụ thể một số thuốc, vật tư chưa tính trong giá của 160 dịch vụ kỹ thuật làm cơ sở để BHXH thanh toán cho người có thẻ BHYT theo thực tế sử dụng; làm tăng quyền lợi của người tham gia BHYT.

Bộ Y tế cho biết, mức giá trên vẫn chỉ tính chi phí trực tiếp và tiền lương, chưa tính kết cấu chi phí quản lý theo lộ trình giá dịch vụ công quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP. Do vậy, để thực hiện lộ trình điều chỉnh giá theo Nghị định 16 và các Nghị quyết số 19, số 20 của Hội nghị Trung ương 6, Nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 thì trong thời gian tới vẫn phải tiếp tục điều chỉnh giá dịch vụ y tế. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ Tài chính căn cứ vào diễn biến chỉ số giá tiêu dùng, khả năng cân đối quỹ BHYT để tính toán lộ trình và thời điểm điều chỉnh cho phù hợp.

Theo Bộ Y tế, việc điều chỉnh giá lần này sẽ góp phần tăng khả năng cân đối Quỹ BHYT đến năm 2020 trong điều kiện chưa điều chỉnh mức đóng BHYT. Các cơ sở khám chữa bệnh bị ảnh hưởng là giảm nguồn thu dịch vụ y tế. Bên cạnh đó, các dịch vụ điều chỉnh phần lớn là các dịch vụ về giường bệnh, chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm nên giảm việc chỉ định dịch vụ quá mức cần thiết.
Các định mức kinh tế – kỹ thuật đã được khảo sát, xây dựng, thẩm định và ban hành để tính giá dịch vụ y tế dựa trên kết quả khảo sát thực tế tại 30 bệnh viện, tổng hợp báo cáo của 4 bệnh viện hạng đặc biệt, 56 bệnh viện hạng I, 140 bệnh viện hạng II, hơn 250 bệnh viện hạng III.

Leave A Reply

Your email address will not be published.