Doanh nghiệp phải có người phụ trách y tế cơ sở

2

Đây là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định 39 của Chính phủ về thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015.

Theo quy định, PetroTimes xin chia thành hai nhóm để bạn đọc dễ theo dõi, nhóm 1 là doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề như: Chế biến, bảo quản thủy sản, các sản phẩm từ thủy sản. Khai khoáng. Sản xuất sản phẩm dệt may, da giày, than cốc, hóa chất, sản phẩm từ cao su, plastic, tái chế phế liệu, vệ sinh môi trường. Sản xuất kim loại. Đóng và sửa chữa tàu biển. Sản xuất vật liệu xây dựng.

Nhóm 2 là các doanh nghiệp còn lại.

doanh nghiep phai co nguoi phu trach y te co so
Điều kiện làm việc của công nhân cần cán bộ y tế túc trực

Các doanh nghiệp thuộc nhóm 1 được quy định như sau:

Doanh nghiệp có quy mô sử dụng người lao động dưới 300 người, cần 1 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp.

Doanh nghiệp có quy mô sử dụng người lao động từ 300 đến dưới 500 người, cần người làm công tác y tế là 1 bác sĩ/y sĩ và 1 người trình độ trung cấp.

Doanh nghiệp từ 500-1.000 người, cần 1 bác sĩ/y sĩ, mỗi ca làm việc 1 người có trình độ trung cấp.

Doanh nghiệp từ 1.000 người trở lên, phải thành lập cơ sở y tế theo hình thức tổ chức phù hợp Luật khám chữa bệnh.

Đối với nhóm 2, doanh nghiệp dưới 500 người, cần 1 người trình độ trung cấp. Doanh nghiệp từ 500-1.000 cần 1 y sĩ và 1 người trình độ trung cấp. Doanh nghiệp trên 1.000 cần 1 bác sĩ và 1 người trình độ trung cấp.

Trong trường hợp, nếu doanh nghiệp không bố trí người làm công tác y tế hoặc không lập bộ phận y tế thì có thể ký hợp đồng với cơ sở khám chữa bệnh đủ năng lực cung cấp đủ số lượng người làm công tác y tế theo quy định trên, có mặt kịp thời khi xảy ra trường hợp khẩn cấp trong vòng 30 phút đối với vùng đồng bằng, thị xã, thành phố và 60 phút đối với cùng núi, vùng sâu, vùng xa.

Tuy là quy định bắt buộc nhưng hiện chưa có quy định xử phạt trong trường hợp không thực hiện.

Leave A Reply

Your email address will not be published.