Cuối tháng 8 sẽ tiếp tục điều chỉnh viện phí

0

Đợt tăng viện phí gần nhất dự kiến áp dụng từ tháng 8/2016 tại các địa phương có tỉ lệ dân số tham gia BHYT khoảng 95%. Đợt 2 vào tháng 10 tại các tỉnh, thành phố có tỉ lệ tham gia BHYT khoảng 90% và có mức tác động chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thấp. Đợt 3 được thực hiện vào tháng 11 tại nơi có tỉ lệ bao phủ BHYT 85%. Đợt 4 vào tháng 12 tại địa phương có tỉ lệ bao phủ BHYT trên 80%. Đợt 5 vào tháng 1/2017 sẽ điều chỉnh tại các tỉnh còn lại.

Những dịch vụ kỹ thuật có chi phí tiền lương cao như tiền ngày giường; các phẫu thuật được xếp loại đặc biệt… sẽ có mức tăng cao. Các dịch vụ sử dụng ít nhân lực, chi phí tiền lương trong giá dịch vụ thấp như các dịch vụ chiếu chụp, chẩn đoán, xét nghiệm có mức tăng thấp hơn.

cuoi thang 8 se tiep tuc dieu chinh vien phi
Bệnh nhân chờ khám bệnh.

Theo Bộ Y tế, mục đích việc chia nhỏ đợt điều chỉnh để mỗi tháng giá dịch vụ y tế tác động vào chỉ số giá tiêu dùng CPI khoảng 0,4-0,5%, góp phần kiềm chế lạm phát.

Từ ngày 1/7, mức giá gồm cả tiền lương. Tuy nhiên, mức giá mới này mới chỉ thực hiện trong thanh toán BHYT nên chưa ảnh hưởng đến người chưa tham gia BHYT.

Dự kiến, thời điểm thực hiện giá viện phí tính cả tiền lương bác sĩ sẽ tính chung cho cả người có BHYT và người không có BHYT. Vì thế, các địa phương cần thúc đẩy quá trình bao phủ BHYT toàn dân, để người dân không gặp khó khăn khi đi khám chữa bệnh do không có BHYT.

Theo lộ trình này, đến năm 2018, giá tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp và chi phí quản lý. Năm 2020 giá tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định. Khi đó, giá dịch vụ y tế sẽ được tính đúng tính đủ bao gồm 7 yếu tố chi phí gồm: Thuốc, vật tư trực tiếp; điện, nước, xử lý chất thải; duy tu, bảo dưỡng tài sản; tiền lương, phụ cấp; sửa chữa lớn tài sản cố định; khấu hao tài sản; chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Leave A Reply

Your email address will not be published.