Công bố các điểm tiêm vaccine Pentaxim

0

17 điểm có vacxin Pentaxim ở Hà Nội đợt này:


1. Bệnh viện Việt Pháp


2. Viện vệ sinh dịch tễ trung ương


3. Viện kiểm định vắc xin và sinh phẩm y tế


4. Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội


5. Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế


6. Bệnh viện Nhi trung ương


7. Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec


8. Trung tâm y tế huyện Đông Anh


9. Phòng tiêm chủng công ty TNHH MTV VX và SP số 1


10. Công ty TNHH phòng khám gia đình Hà Nội


11. Bệnh viện Hồng Ngọc


12. Bệnh viện nhiệt đới trung ương


13. Trung tâm nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế Hà Nội


14. Công ty TNHH International SOS Việt Nam


15. Phòng tiêm chủng công ty cổ phần Cẩm Hà


16. Công ty TNHH trung tâm bác sĩ gia đình Hà Nội


17. Phòng tiêm chủng công ty cổ phần y tế Đức Minh

Leave A Reply

Your email address will not be published.