Cô gái Mexico từng bị cưỡng bức 43.200 lần giờ ra sao?

0

Cô gái Mexico từng bị cưỡng bức 43.200 lần giờ ra sao? Vượt qua nỗi ám ảnh từng bị cưỡng hiếp 43.200 lần từ 12 đến 16 tuổi, cô gái Mexico đã trở thành nhà hoạt động nhân quyền và đi khắp thế giới để giúp đỡ những nạn nhân của kẻ buôn người.

Leave A Reply

Your email address will not be published.