Clip: Khách nữ đánh nhau với tài xế, xe buýt lao xuống sông, 15 người chết thảm

1

Clip: Khách nữ đánh nhau với tài xế, xe buýt lao xuống sông, 15 người chết thảm Nữ hành khách bị lỡ bến gây sự với tài xế khiến xe buýt lao xuống sông, 15 người trên xe không một ai sống sót.

Leave A Reply

Your email address will not be published.