Bộ Y tế quyết tâm thực hiện đấu thầu tập trung trên tinh thần công khai, minh bạch

0

Ngày 23/8 tại TP Đà Nẵng, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị công tác phòng, chống tham nhũng; triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác đấu thầu và tập huấn công tác đấu thầu toàn quốc năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Về công tác đấu thầu, ngành y tế tập trung trên các lĩnh vực cơ bản: Đấu thầu trang thiết bị và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc và đấu thầu xây dựng. Hiện nay Bộ Y tế đang làm thí điểm để đấu thầu tập trung theo Nghị định đấu thầu và chỉ đạo của Chính phủ.

bo y te quyet tam thuc hien dau thau tap trung tren tinh than cong khai minh bach
Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị.

“Chỉ thị 47/CT-TTg, ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước rất sát, rất đúng. Sau khi đọc Chỉ thị này tôi đã lên kế hoạch gần 6 tháng để tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị ngày hôm nay. Tôi đã đề nghị thanh tra Bộ mời tất cả 63 tỉnh, thành vì dù là tổ phân cấp phân quyền nào thì cũng vì mục tiêu chung là thực hiện nghiêm công tác quản lý ngành y tế của cả nước”, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu, mua sắm hàng hoá, dịch vụ xây lắp, hoá chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao, trang thiết bị… nhằm phục vụ công tác chuyên môn cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, bảo đảm sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ Y tế đã đề nghị các vụ, cục, tổng cục, thanh tra, văn phòng Bộ, các ban quản lý dự án và các đơn vị trực thuộc… có trách nhiệm quán triệt để thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị 47 của Thủ tướng Chính phủ.

Về trang thiết bị và vật tư tiêu hao, theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, đến thời điểm này, việc đấu thầu đều tuân theo các quy định về đấu thầu. Bộ Y tế đã tổ chức các đoàn thanh tra để phòng ngừa, ngăn chặn những sai sót xảy ra. Riêng đấu thầu xây dựng cơ bản, Bộ đã thành lập Ban quản lý chuyên ngành về xây dựng công trình.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế đã tiến hành đấu thầu tập trung thuốc đợt 1 với 5 nhóm hoạt chất và đã thành công, giúp giảm 17% giá thành, trong đó có các loại biệt dược và đang chuẩn bị đấu thầu tập trung mở rộng đợt 2 tập trung các thuốc sử dụng nhiều, chi phí lớn như thuốc điều trị ung thư và bắt đầu thí điểm từng bước mới theo chỉ đạo của Chính phủ và học tập các nước là đàm phán giá. Đây là hình thức rất mới. Đàm phán giá bắt buộc giảm giá các loại biệt dược, không thể để đơn vị độc quyền đưa giá lên cao, tuy sẽ khó khăn nhưng Bộ Y tế sẽ quyết tâm làm.

Đấu thầu tập trung từ cấp Trung ương đến địa phương trên tinh thần công khai minh bạch, tạo điều kiện cạnh tranh cho các doanh nghiệp, giúp lựa chọn được nhà thầu tốt nhất với giá cả hợp lý, chất lượng tốt. Nếu như người đứng đầu và tổ trưởng đấu thầu nghiêm minh, thì chắc chắn sẽ hạn chế rất nhiều các vấn đề sai sót.

“Cứ đặt quyền lợi của bệnh nhân lên trên, đặt trách nhiệm ngành lên trên, chúng ta sẽ lựa chọn được phương án tốt nhất”, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định.

Leave A Reply

Your email address will not be published.