Bạc Liêu không còn Sở Ngoại vụ

1

(VTC News) – Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu bỏ Sở Ngoại vụ và chuyển chức năng về Văn phòng UBND tỉnh.

Tại cuộc họp bất thường của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 vào sáng 2/11, các đại biểu thông qua nghị quyết về việc sắp xếp một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu.

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Sở Khoa học và Công nghệ được sáp nhập thành Sở Giáo dục – Khoa học và Công nghệ. Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông được sáp nhập thành Sở Văn hóa – Thông tin – Thể thao và Du lịch Bạc Liêu.

Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ được chuyển về Ban Dân tộc để thành lập mới Ban Dân tộc và Tôn giáo.

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũng thông qua việc bỏ Sở Ngoại vụ và chuyển chức năng về Văn phòng UBND tỉnh.

>>> Đọc thêm: Đại biểu Quốc hội đề xuất sáp nhập một số tỉnh, thành như ‘Hà Nội và Hà Tây’

THANH TIẾN

Leave A Reply

Your email address will not be published.