98% lô hàng thực phẩm nhập khẩu không phải kiểm tra chuyên ngành | Lao Động Online | LAODONG.VN

0

Bộ Y tế quy định các sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu.

Bà Trần Việt Nga – Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, theo đó, 5 dòng hàng được miễn kiểm tra, 810 dòng hàng còn lại (trừ 4 mặt hàng là phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước uống đóng chai; nước khoáng thiên nhiên; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm và thực phẩm bổ sung) là thuộc nhóm sản phẩm tự công bố và kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra giảm.

Như vậy, 95% số lô hàng của 810 dòng hàng này không phải kiểm tra chuyên ngành. Khoảng 98% lô hàng thực phẩm nhập khẩu do Bộ Y tế quản lý sẽ không phải qua kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu.

 
 Thực phẩm sạch, an toàn đang được chú trọng

Theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm, Bộ Y tế được giao quản lý an toàn thực phẩm đối với 5 mặt hàng bao gồm phụ gia thực phẩm/chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.

Để phục vụ công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, căn cứ trên tính chất của 5 mặt hàng trên và các nguyên tắc phân loại hàng hóa theo mã số HS phân định đến 8 chữ số, Bộ Y tế đã phối hợp với Tổng cục Hải quan xây dựng, ban hành Thông tư 05/2018/TT-BYT ngày 5.4.2018 gồm 815 dòng hàng được chi tiết từ 5 mặt hàng được phân công quản lý.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, các sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm sẽ thuộc diện được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu. Theo đó, số dòng hàng được miễn kiểm tra là 5 dòng hàng.

Năm 2018, Bộ Y tế kết nối được 17 thủ tục hành chính lên một cửa quốc gia ở lĩnh vực thiết bị y tế và dược, còn 6 thủ tục của năm liên quan tới môi trường y tế và an toàn thực phẩm.

Hiện lĩnh vực an toàn thực phẩm đang thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN với 2 lĩnh vực: Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường (cấp độ 4); Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt (cấp độ 4). Các lĩnh vực này đang trong quá trình cũng đang triển khai xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, dự tính sẽ hoàn thành kết nối vào tháng 1.2019.

Leave A Reply

Your email address will not be published.